• Like like 15
  • Dislike dislike -2
متن ترانه آهنگ ابر می بارد-رگ خواب از همایون شجریان

ترانه موزیک

ابر می بارد وُ من؛ می شوم از یار، جـــدا…
چـون کنم؛ دل به چنین روز، ز دلدار جـــدا
ابـر وُ باران وُ من وُ یـــار…
ستـــاده؛ به وداع…
من جدا، گریه کنــــان…
ابـر جــــدا…
یـار جـــدا…
ای مرا در سر هر موی؛ به زلفت، بنـــدی…
ای مـرا در سـر هر موی؛ به زلفت، بنــــدی…
چه کنی؛ بند ز بندم، همه یک بار جـدا… همه یک بار جــدا…
دیده؛ از بهرِ تو خونبار شد… ای مردمِ چشم
دیـده؛ از بهرِ تو خونبار شد… ای مـــردمِ چشـم
مردمی کن…
مشو از…
مردمی کن…
مشو از دیده ی خونبار، جـــدا…
ابر می بارد وُ من؛ می شوم از یار، جــدا…
چون کنم؛ دل به چنین روز، ز دلدار جـــدا
ابر وُ باران وُ من وُ یار…
ستاده؛ به وداع…
من جدا گریه کنـان…
ابـر جــدا…
یار جـــدا…

نظرات و پیشنهادات

.هیچ نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال نظر


پست های مرتبط :

استودیو ریتم آهنگ