ریتم آهنگ

برای اجرای تبلچرهای زیر نرم افزار گیتار پرو را دانلود کنید.

تبلچر و میدی کالکشنCLASSIC

تبلچر و میدی

COLLECTION CLASSIC

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنJAZZ

تبلچر و میدی

COLLECTION JAZZ

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنFLAMENCO

تبلچر و میدی

COLLECTION FLAMENCO

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنROCK

تبلچر و میدی

COLLECTION ROCK

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنPOP

تبلچر و میدی

COLLECTION POP

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنBLUES

تبلچر و میدی

COLLECTION BLUES

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنHIP HOP

تبلچر و میدی

COLLECTION HIP HOP

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنRAP

تبلچر و میدی

COLLECTION RAP

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنMELODIC METAL

تبلچر و میدی

COLLECTION MELODIC METAL

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنCHRISTIAN

تبلچر و میدی

COLLECTION CHRISTIAN

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنCOMPETITIONS

تبلچر و میدی

COLLECTION COMPETITIONS

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنEXERCISES

تبلچر و میدی

COLLECTION EXERCISES

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنBOSSA SALSA

تبلچر و میدی

COLLECTION BOSSA SALSA

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنCOUNTRY FOLK

تبلچر و میدی

COLLECTION COUNTRY FOLK

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنExtreme

تبلچر و میدی

COLLECTION Extreme

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنFUSION ALTERNATIVE

تبلچر و میدی

COLLECTION FUSION ALTERNATIVE

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنGRUNGE

تبلچر و میدی

COLLECTION GRUNGE

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنHARD HEAVY

تبلچر و میدی

COLLECTION HARD HEAVY

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنMUSICAL COMEDY

تبلچر و میدی

COLLECTION MUSICAL COMEDY

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنNEO METAL INDUS

تبلچر و میدی

COLLECTION NEO METAL INDUS

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنOTHER

تبلچر و میدی

COLLECTION OTHER

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنPICKING

تبلچر و میدی

COLLECTION PICKING

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنPROGRESSIVE

تبلچر و میدی

COLLECTION PROGRESSIVE

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنPUNK

تبلچر و میدی

COLLECTION PUNK

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنREGGSE

تبلچر و میدی

COLLECTION REGGSE

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنSOUL FUNK

تبلچر و میدی

COLLECTION SOUL FUNK

...برای دریافت فایل کلیک کنید
تبلچر و میدی کالکشنTRADITIONNAL

تبلچر و میدی

COLLECTION TRADITIONNAL

...برای دریافت فایل کلیک کنید