دانلود آهنگ کویین به نام The show must go on

The show must go on کویین

Download New Song By Freddie Mercury (Queen) Called The show must go on

دانلود آهنگ کویین به نام The show must go on
دانلود آهنگ کویین به نام The show must go on
0:00 0:00

Freddie Mercury (Queen)

The show must go on

  • Like like 7
  • Dislike dislike 0
متن ترانه آهنگ The show must go on از کویین

ترانه موزیک

 

Empty spaces - what are we living for?

در این پوچی مطلق از چه روست که می زییم؟

Abandoned places - I guess we know the

در این بیهودگی محض به گمانم از فرجام کار آگاهیم...

On and on

به هر تقدیر

Does anybody Know what we Are Looking for…?

کسی آیا می داند در جستجوی چه ایم؟

 

Another Hero, another mindless crime

قهرمانی دیگر..بی مهابا جنایتی دیگر...

Behind The curtain, in the pantomime

پشت پرده ها در نمایش بی کلام

Hold the line, does anybody want to take it anymore

به راهت استوار باش...دیگر کسی را توان رفتن است؟

The Show Must Go On,

نمایش باید ادامه یابد

The Show Must Go On…

نمایش باید ادامه یابد...

Inside My Heart Is Breaking

ذره ذره از درون فرو می ریزم

My Make-Up Maybe Flaking

شاید نقاب از چهره ام روفته باشد

But My Smile Still Stays on

اما لبخندم هنوز برجاست

 

Whatever Happens, I'll leave it all to chance

هر اندوهی رخ دهد به تقدیرش خواهم سپرد

Another heartache, another failed-romance

اندوهی دیگر...عشق ویرانه ای دیگر...

On and on,

به هر تقدیر

Does anybody know what we are living for?

آیا کسی می داند که از چه روست که به زندگی تن سپرده ایم؟

I guess I'm learning

اینک نور رحمت را درونم احساس می کنم

I must be warmer now

بی شکاکنون گرمتر خواهم بود

I'll soon be turning; round the corner now

دیری نمی پاید که به راهی دیگر خواهم رفت

Outside the dawn is breaking

آنجا ورای حصار روشنایی تیرگی در هم می شکند

But inside in the dark I'm aching to be free

و اینجا درظلمت درونم فراق از رهایی را به سوگ نشسته ام...

 

The Show Must Go On,

نمایش باید ادامه یابد

The Show Must Go On…

نمایش باید ادامه یابد...

Inside My Heart Is Breaking

ذره ذره از درون فرو می ریزم

My Make-Up Maybe Flaking

شاید نقاب از چهره ام روفته باشد

But My Smile Still Stays on

اما لبخندم هنوز برجاست

 

My Soul is painted like the wings of butterflies

روحم بسان بال پروانه ای نقاشی شده است

Fairytales of yesterday will grow but never die

داستان پریان دیروز بزرگ خواهند شد ولی هرگز نمی میرند

I can flyyyyyyyyy my friends!

من ای دوستان اینک بال پریدن یافته ام...

The Show Must Go On,

نمایش باید ادامه یابد

The Show Must Go On…

نمایش باید ادامه یابد

I'll face it with a grim

به ریشخندم خواهند گرفت

I'm never giving in

و هرگز از پا نخواهم نشست

On, with the show,

همگام با نمایش....

 

I'll top the bill, I'll overkill

بر بلندای زمان خواهم رفت...بر مرکب جنون خواهم تاخت...

I have to find the will to carry on

و ناگزیرم از یافتن شوری که به پیش راندم.

On with the,

همگام

On with the show,

همگام با نمایش..

The Show Must Go On,

نمایش باید ادامه یابد

The Show Must Go On…

نمایش باید ادامه یابد....

 

نظرات و پیشنهادات

.هیچ نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال نظر


استودیو ریتم آهنگ