دانلود آهنگ امیر خوشنگار به نام انگاری

انگاری امیر خوشنگار

Download New Song By Amir Khoshnegar Called Engari

دانلود آهنگ امیر خوشنگار  به نام انگاری
دانلود آهنگ امیر خوشنگار  به نام انگاری
0:00 0:00

Amir Khoshnegar

Engari

  • Like like 0
  • Dislike dislike 0
متن ترانه آهنگ انگاری از امیر خوشنگار

ترانه موزیک

ﻣﻨﻢ ﻓﺮق ﺗﻮرو ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻴﺪوﻧﻢ

ﻣﻴﺨﻮام روﺣﻤﻮ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﺖ ﻳﻜﻰ ﺑﺪوﻧﻢ

ﻣﺜﻞ روز و ﺷﺐ ﺑﻬﻢ واﺑﺴﺘﻪ اﻳﻢ

اﻧﮕﺎر ﺗﻮ ﻣﺜﻞ ﻣﻬﺘﺎﺑﻰ ﺗﻮی آﺳﻤﻮﻧﻢ

آره ﺗﻮرو ﻣﻦ اﻧﮕﺎری ﺗﻮ ﺧﻮاﺑﻢ دﻳﺪم

ﻳﻪ ﺟﺎﻳﻰ دﻟﻢ ﺑﻪ دﻟﺖ وﺻﻠﻪ ﺑﻬﻢ دﻳﮕﻦ

ﻣﺜﻞ ﺗﻮرو ﻣﻦ ﻛﻪ آﺧﻪ ﺗﻮی اﻳﻦ دﻧﻴﺎ ﻧﺪﻳﺪم

نظرات و پیشنهادات

.هیچ نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال نظر


استودیو ریتم آهنگ