ریتم آهنگ

دی جی ست

برای دی‌جینگ و پخش موسیقی از یک ست، شامل دو پخش‌کننده دیسک و یک میکسر حداقل دوکاناله استفاده می شود.

سابق بر این، پخش کننده ‌ها فقط به صورت ترن تیبل‌ (Turntable) تولید می شدند و قابلیت پخش صفحه‌های آنالوگ موزیک را داشتند ولی امروز با استفاده از سی‌دی‌جی ‌ها در کنار ترن تیبل‌های آنالوگ، دیجینگ و پخش سی دی‌ها بهتر و مدرن تر شده است.

درمانگاه تخصصی پوست و مو کوروش