ریتم آهنگ

تجهیزات جانبی ادوات موسیقی

ساز و ادوات موسیقی هم مثل بسیاری از وسایل دیگر نیاز به تجهیزات جانبی دارند. خصوصا اگر نیاز به تعمیر یا تقویت داشته باشند.

از جمله این تجهیزات جانبی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سیم گیتار
  • کیف گیتار
  • تیونر گیتار
  • پیکاپ
  • پایه کیبورد
  • کابل رابط
درمانگاه تخصصی پوست و مو کوروش