ریتم آهنگ

تجهیزات جانبی استودیویی

تجهیزات استودیویی به جز ابزار و تجهیزات نامبرده شده شامل تجهیزات جانبی مانند کابل ها، فیش ها و از این قبیل نیز می باشد.

تجهیزات جانبی استودیویی عبارتند از:

  • بسکت میکروفون
  • دسته بوم میکروفون
  • رابط و کابل های مربوطه
  • متعلقات رکوردر صدا
  • لرزه گیر میکروفون
  • بادگیر میکروفون
درمانگاه تخصصی پوست و مو کوروش