دانلود قطعه Get Lucky خوش شانسی اثر فرل ویلیامز Pharell Williams

Get Lucky خوش شانسی اثر فرل ویلیامز

دانلود قطعه فرل ویلیامز به نام Get Lucky خوش شانسی

Download New Song By Pharell Williams

قطعه فرل ویلیامز به نام Get Lucky خوش شانسی
قطعه فرل ویلیامز به نام Get Lucky خوش شانسی
0:00 0:00

Pharell Williams

Get Lucky خوش شانسی

توضیحات قطعه فرل ویلیامز به نام Get Lucky خوش شانسی

ترانه موزیک

متن و ترجمه Get Lucky از Pharell Williams

Pharrell:

Like the legend of the phoenix, huh

مثل افسانه ی ققنوس،آره

All ends with beginnings

همه ی  اغاز ها به پایان میرسند

What keeps the planet spinning, ah

چه چیزی باعث  چرخیدن این سیاره  میشه

The force from the beginning, huh, look

اجباری از آغاز ، آره، نگاه کن

We've come too far

ما برای جنگیدن امده ایم

To give up who we are

تا از کسی که هستیم دست برداریم

So let's raise the bar

پس،  بیا چوب رو بالا ببریم

And our cups to the stars

و همین طور جام هامونو تا شروع کنیم

She's up all night 'til the sun

اون همه ی شب تا خورشید در بیاد بیداره

I'm up all night to get some

من همه ی شب بیدارم تا چیزایی گیر بیارم

She's up all night for good fun

اون همه ی شب برای خوشگذرونی بیداره

I'm up all night to get lucky

من همه ی شب بیدارم که خوش شانسی رو به دست بیارم

We're up all night 'til the sun

ما همه ی شب تا خورشید در بیاد بیداریم

We're up all night to get some

ما همه ی شب بیداریم تا یه چیزایی گیر بیاریم

We're up all night for good fun

ما همه ی شب ب برای خوشگذرونی بیداریم

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

The present has no ribbon

کادوئی که روبانی نداره

Your gift keeps on giving

کادو تو، به نمایش گذاشتن ادامه میده

What is this I'm feeling?

این چیه که دارم احساسش میکنم؟

If you want to leave, I'm with it, ah

اگه میخوای ترک کنی، من باهاشم

We've come too far

ما برای جنگیدن امده ایم

To give up who we are

تا از کسی که هستیم دست برداریم

So let's raise the bar

پس،  بیا چوب رو بالا ببریم

And our cups to the stars

و همین طور جام هامونو تا شروع کنیم

She's up all night 'til the sun

اون همه ی شب تا خورشید در بیاد بیداره

I'm up all night to get some

من همه ی شب بیدارم تا چیزایی گیر بیارم

She's up all night for good fun

اون همه ی شب برای خوشگذرونی بیداره

I'm up all night to get lucky

من همه ی شب بیدارم که خوش شانسی رو به دست بیارم

We're up all night 'til the sun

ما همه ی شب تا خورشید در بیاد بیداریم

We're up all night to get some

ما همه ی شب بیداریم تا یه چیزایی گیر بیاریم

We're up all night for good fun

ما همه ی شب ب برای خوشگذرونی بیداریم

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

Daft Punk:

We're up all night to get

ما همه شب بیداریم تا به دست بیاریم

We're up all night to get

ما همه شب بیداریم تا به دست بیاریم

We're up all night to get

ما همه شب بیداریم تا به دست بیاریم

We're up all night to get

ما همه شب بیداریم تا به دست بیاریم

We're up all night to get back together

ما همه شب بیداریم تا پیش همدیگه برگردیم

We're up all night (Let's get back together!)

ما همه شب بیداریم، (بیا پیش هم برگردیم)

We're up all night to get funky

ما همه شب بیداریم تا اینکه بوی بد بگیریم

We're up all night to get lucky, yeah

ما همه شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم، آره

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

Pharrell:

(We're up all night to get lucky) We've come too far

(ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم)، ما برای جنگیدن امده ایم

(We're up all night to get lucky) To give up

(ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم)، تا دست بکشیم

(We're up all night to get lucky) Who we are

(ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم)،از کسی که هستیم

(We're up all night to get lucky) So let's

(ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم)،پس بیا

(We're up all night to get lucky) Raise the bar

(ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم)،چوب رو بالا ببریم

(We're up all night to get lucky) And our cups

(ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم)،و جام هامونو هم بالا ببریم

(We're up all night to get lucky) To the stars

(ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم)، تا شروع کنیم

(We're up all night to get lucky)

(ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم)

She's up all night 'til the sun

اون همه ی شب تا خورشید در بیاد بیداره

I'm up all night to get some

من همه ی شب بیدارم تا چیزایی گیر بیارم

She's up all night for good fun

اون همه ی شب برای خوشگذرونی بیداره

I'm up all night to get lucky

من همه ی شب بیدارم که خوش شانسی رو به دست بیارم

We're up all night 'til the sun

ما همه ی شب تا خورشید در بیاد بیداریم

We're up all night to get some

ما همه ی شب بیداریم تا یه چیزایی گیر بیاریم

We're up all night for good fun

ما همه ی شب  برای خوشگذرونی بیداریم

We're up all night to get lucky

ما همه ی شب بیداریم که خوش شانسی رو به دست بیاریم

We're up all night to get lucky

دانلود نت های فرل ویلیامز به نام Get Lucky خوش شانسی

برای این اثر فایل نت وجود ندارد.

دانلود مجموعه فرل ویلیامز در قالب یک فایل زیپ

فایلی برای دیگر آثار این هنرمند وجود ندارد.

  • Like like 14
  • Dislike dislike -2
نظرات و پیشنهادات

.هیچ نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال نظر

ایران رادین
استودیو ریتم آهنگ