دانلود قطعه Back To Black اثر امی واینهاوس Amy Winehouse

Back To Black اثر امی واینهاوس

دانلود قطعه امی واینهاوس به نام Back To Black

Download New Song By Amy Winehouse

قطعه امی واینهاوس به نام Back To Black
قطعه امی واینهاوس به نام Back To Black
0:00 0:00

Amy Winehouse

Back To Black

توضیحات قطعه امی واینهاوس به نام Back To Black

ترانه موزیک

متن و ترجمه فارسی آهنگ:

He left no time to regret

اون زمانی رو صرف پشیمونی نکرد (حتی ذره ای هم از کارش پشیمون نبود)

Kept his dick wet

(غیر قابل ترجمه)

With his same old safe bet

با همون سوپاپ اطمینان قدیمیش (بعد از پایان دوستیمون بلافاصله نیازش رو با دوست قدیمیش برطرف کرد)

Me and my head high

من و سرم که بالاست

And my tears dry

و اشکهام خشک شده

Get on without my guy

بدون مردم ادامه میدم (تنها ادامه میدم)

You went back to what you knew

تو برگشتی به چیزیکه میشناختی (حالا با کسی که قبل از من میشناختیش رابطه داری)

So far removed

حالا حذف کردی

From all that we went through

هر چیزی رو که با هم داشتیم (هر چیزی که بینمون بود رو فراموش کردی)

And I tread a troubled track

و من در یک مسیر دشوار گام بر میدارم

My odds are stacked

شانس من تلنبار شده (شانس ندارم)

I'll go back to black

به تاریکی بر میگردم

We only said goodbye with words

ما فقط با کلمات خداحافظی کردیم

I died a hundred times

من صدها بار مردم

You go back to her

تو به سمت اون برگشتی

And I go back to

و من هم بر میگردم به

I go back to us

به سمت خودمون بر میگردم (با خاطراتمون وقت میگذرونم)

I love you much

خیلی دوستت دارم

It's not enough

این کافی نیست

You love blow, and I love puff

تو عاشق وزیدنی, و من عاشق فوت کردنم (تو هیجان دوست داری و من آرومم)

And life is like a pipe

و زندگی مثل یک لوله ست

And I'm a tiny penny rolling up the walls inside

و من یک سکه پنی کوچک هستم که درون دیوارها غلط میخورم

We only said goodbye with words

ما فقط با کلمات خداحافظی کردیم

I died a hundred times

من صدها بار مردم

You go back to her

تو به سمت اون برگشتی

And I go back to

و من هم بر میگردم به

We only said goodbye with words

ما فقط با کلمات خداحافظی کردیم

I died a hundred times

من صدها بار مردم

You go back to her

تو به سمت اون برگشتی

And I go back to

و من هم بر میگردم به

Black

سیاهی

Black

تاریکی

Black

تاریکی

Black

سیاهی

 

Black

دانلود نت های امی واینهاوس به نام Back To Black

دانلود نت پیانو Back To Black اثر امی واینهاوس

دانلود نت گیتار Back To Black اثر امی واینهاوس

دانلود مجموعه امی واینهاوس در قالب یک فایل زیپ

فایلی برای دیگر آثار این هنرمند وجود ندارد.

  • Like like 58
  • Dislike dislike -5
نظرات و پیشنهادات

1

ارسال شده توسط: امید
فوق العاده خاص و تاثیر گذار... ممنوم
ارسال پاسخ

ارسال نظر

ایران رادین
استودیو ریتم آهنگ