دانلود قطعه Billie Jean بیلی جین اثر مایکل جکسون Micheal Jackson

Billie Jean بیلی جین اثر مایکل جکسون

دانلود قطعه مایکل جکسون به نام Billie Jean بیلی جین

Download New Song By Micheal Jackson

قطعه مایکل جکسون به نام Billie Jean بیلی جین
قطعه مایکل جکسون به نام Billie Jean بیلی جین
0:00 0:00

Micheal Jackson

Billie Jean بیلی جین

توضیحات قطعه مایکل جکسون به نام Billie Jean بیلی جین

ترانه موزیک

متن و ترجمه آهنگ Billie Jean

 

 

She was more like a beauty queen from a movie scene

اون بیشتر شبیه ملکه تو فیلما بود

I said don’t mind, but what do you mean I am the one

من گفتم ایرادی نداره،ولی منظورت چیه من تنها نفریم که

Who will dance on the floor in the round

که باهات میرقصه

She said I am the one who will dance on the floor in the round

اون گفت من تنها کسیم که باهاش خواهد رقصید

 

She told me her name was Billie Jean, as she caused a scene

وقتی ماجرا به اینجا رسید،اون به من گفت اسمش بیلی جینه

Then every head turned with eyes that dreamed of being the one

بعدش همه سرشونو طرف ما برگردوندند

Who will dance on the floor in the round

و دوست داشتن تنها کسی باشن که اون باهاش برقصه

Billie Jean Michael Jackson

Billie Jean Michael Jackson

متن و ترجمه آهنگ

People always told me be careful of what you do

مردم همیشه بهم می گفتن مراقب باش چیکار می کنی

And don’t go around breaking young girls’ hearts

و قلب دخترهای جوونو نشکن

And mother always told me be careful of who you love

و مامانم همیشه بهم گفت مراقب باش عاشق کی میشی

And be careful of what you do ’cause the lie becomes the truth

و مراقب باش چیکار میکنی چون بعدها دروغ تبدیل به حقیقت میشه

Billie Jean Michael Jackson

Billie Jean Michael Jackson

متن و ترجمه آهنگ

Billie Jean is not my lover

بیلی جین عشق من نیست

She’s just a girl who claims that I am the one

اون تنها کسیه که ادعا می کنه من تکم

But the kid is not my son

ولی این بچه پسر من نیست

She says I am the one, but the kid is not my son

اون بهم گفت من (تو زندگیش) تکم ولی این بچه پسر من نیست

Billie Jean Michael Jackson

Billie Jean Michael Jackson

متن و ترجمه آهنگ

For forty days and forty nights

برای چهل روز و چهل شب

The law was on her side

قانون به کام اون بود

But who can stand when she’s in demand

ولی کی میتونه در برابر خواسته های اون وایسته؟

Her schemes and plans

(در برابر) برنامه ها و نقشه های اون

cause we danced on the floor in the round

چون ما رو زمین میرقصیدیم

So take my strong advice, just remember to always think twice

بنابراین نصیحت خوب منو بگیر،همیشه به یاد داشته باش خوب رو یه قضیه فکر کنی

do think twice

خوب رو یه قضیه فکر کن

Billie Jean Michael Jackson

Billie Jean Michael Jackson

متن و ترجمه آهنگ

She told my baby we’d danced ’til three

اون به بچم گفت ما 3 تا رقص داشتیم

Then she looked at me

بعد به من نگاه کرد

She showed a photo of a baby crying

عکس یه بچه در حال گریه رو نشون داد

His eyes looked like mine

چشماش شبیه واسه من بود

Go on dance on the floor in the round, baby

عزیزم،بیا دوباره باهم برقصیم

Billie Jean Michael Jackson

Billie Jean Michael Jackson

متن و ترجمه آهنگ

People always told me be careful of what you do

مردم همیشه بهم میگفتن مراقب باش چی کار می کنی

And don’t go around breaking young girls’ hearts

و قلب دخترای جوونو نشکن

She came and stood right by me

اون اومد و کنار من وایستاد

Then the smell of sweet perfume

بعد بوی خوب عطرش

This happened much too soon

این خیلی زود اتفاق افتاد

She called me to her room

اون منو به اتاقش صدا زد

Billie Jean Michael Jackson

Billie Jean Michael Jackson

متن و ترجمه آهنگ

Billie Jean is not my lover

بیلی جین عشق من نیست

She’s just a girl who claims that I am the one

اون تنها کسیه که ادعا می کنه من تکم

But the kid is not my son

ولی این بچه پسر من نیست

She says I am the one, but the kid is not my son

اون میگه من تکم،ولی این بچه پسر من نیست.

دانلود نت های مایکل جکسون به نام Billie Jean بیلی جین

دانلود نت پیانو Billie Jean بیلی جین اثر مایکل جکسون

دانلود نت گیتار Billie Jean بیلی جین اثر مایکل جکسون

دانلود مجموعه مایکل جکسون در قالب یک فایل زیپ

فایلی برای دیگر آثار این هنرمند وجود ندارد.

  • Like like 11
  • Dislike dislike 0
نظرات و پیشنهادات

.هیچ نظری برای این پست ثبت نشده است

ارسال نظر

ایران رادین
استودیو ریتم آهنگ