ریتم آهنگ
تک نوازی پیانو (رافائل میناسکانیان)

تک نوازی پیانو (رافائل میناسکانیان)

رودکی سانس دوم شنبه 27 بهمن

گزارش تصویری اختصاصی ریتم آهنگ رو میتوانید مشاهده کنید :

درمانگاه تخصصی پوست و مو کوروش