ریتم آهنگ
پازل بند با مغرور و عاشق به جشنواره موسیقی فجر آمد

پازل بند با مغرور و عاشق به جشنواره موسیقی فجر آمد

گزارش اختصاصی ریتم آهنگ از حضور پازل بند در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر

عکاس : الناز وردی

درمانگاه تخصصی پوست و مو کوروش