ریتم آهنگ

انواع میزان در موسیقی

انواع میزان در موسیقی

در موسیقی به طور کلی سه نوع میزان وجود دارد :

  • میزان های ساده
  • میزان های ترکیبی
  • میزان های لنگ

میزان های ساده :

در میزان های ساده دیرند هر ضرب یکی از شکل های ساده نت ها است مانند سفید، سیاه، چنگ و ... در میزان های ترکیبی دیرند هر ضرب یک نت نقطه دار است مانند سیاه نقطه دار یا سفید نقطه دار و ... در میزان‌های ساده، عدد بالایی نمایانگر تعداد ضرب است که می‌تواند اعداد 2، 3 یا 4 باشد و عدد پایینی نشان دهنده کشش هر ضرب است. به عنوان مثال کسر ساده 8/3، بیانگر میزان سه ضربی (عدد بالایی) است که هر ضرب آن به اندازه کشش نت چنگ (8/1 نت گرد) طول می‌کشد. بنابراین کسر میزان‌های 2/2، 4/2، 8/2، 2/3، 4/3، 8/3، 2/4، 4/4 و 8/4 همگی میزان‌ های ساده هستند. و عدد پایینی، اعدادی از توان 2 هست که همین مورد باعث می‌شود که کشش هر ضرب، یکی از شکل‌های ساده نت‌ها (سیاه، سفید، چنگ و…) باشد.

میزان های ترکیبی :

در میزان های ترکیبی دیرند هر ضرب معادل یک نت نقطه دار است به همین دلیل هر ضرب را در این گونه میزان ها به طور طبیعی می توان به 3 و 6 یا 12 و ... قسمت مساوی تقسیم کرد.
برای نمونه اگر هر ضرب ما معادل یک سیاه نقطه دار باشد می توان آن را به 3 چنگ یا 6 دولاچنگ یا 12 سه لاچنگ تقسیم نمود. یافتن مشخصات میزان از روی نشانه میزان (میزان نما) در میزان های ترکیبی کمی با میزان های ساده متفاوت است.

موسیقی

برای یافتن تعداد ضرب‌های میزان ترکیبی، عدد بالایی را تقسیم بر 3 می‌کنیم. به عنوان نمونه میزان 8/6، یک میزان 2 ضربی است. (تقسیم 6 بر عدد 3). حال باید دید که هر کشش (دیرند) هر ضرب چه قدر است. در میزان‌های ترکیبی، 3 برابر عدد پایینی برابر است با کشش هر ضرب. یعنی در کسر میزان 8/6، سه برابر 8/1 می‌شود 8/3. به عبارتی دیگر سه نت چنگ (سه تا 8/1 نت گرد) که برابر است با سیاه نقطه دار. در نتیجه 8/6 میزانی دو ضربی است که هر ضرب آن، معادل یک نت سیاه نقطه دار است. کسر میزان‌های 4/6، 8/6، 16/6، 4/9، 8/9، 16/9، 4/12، 8/12، 16/12 همگی ترکیبی هستند.

“تمامی محتوا مندرج در سایت متعلق به رسانه ریتم آهنگ می باشد و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.”

درمانگاه تخصصی پوست و مو کوروش