ریتم آهنگ

نگارش ریتم، مکث، وزن

نگارش ریتم، مکث، وزن

نگارش ریتم در موسیقی نمایانگر کشش زمانی مطلق صداها نیست بلکه مدت زمان تداوم یک صدا را نسبت به صداهای دیگر در یک قطعه نشان می دهد. یک نت منفرد بر حامل بسته به شکل ظاهریش – دنباله و پرچم- کشش های زمانی گوناگونی دارد.
در طرح زیر، کشش های نسبی نت های گوناگون نشان داده شده است :

نگارش ریتم، مکث، وزن

کشش یک نت گرد به اندازه 2 نت سفید، 4 نت سیاه، 8 نت چنگ و 16 نت دولاچنگ است. همانطور که در شکل بالا دیده می شود، پرچم های دو یا چند نت چنگ یا دولاچنگ متوالی به طور معمولی با خطی افقی موسوم به شاهین به یکدیگر وصل می شوند.
برای افزودن به کشش زمانی یک نت (و افزایش تنوع ریتمیک) می توان آن را با افزودن یک نقطه (.) در سمت راست سر نت به یک نت تقطه دار بدل کرد؛ نقطه، کشش نت را به اندازه نصف کشش اولیه افزایش می دهد. به این ترتیب، کشش یک نت سیاه معمولی به اندازه دو نت چنگ است اما یک نت سیاه نقطه دار کششی معادل سه نت چنگ دارد.

نت

بسیار دیده می شود که به دنبال یک نت نقطه دار نتی با کششی به مراتب کمتر می آید، این الگوی کشیده-کوتاه که ریتم نقطه دار نامیده می شود، ضرب را بسیار موکد می کند (و به همین سبب نیز اغلب در مارش ها به کار می رود).
استفاده از خط اتحاد روش دیگری برای افزایش کشش یک نت است. هنگامی که دو نت همصدا و همنام متوالی با خط اتحاد به یکدیگر وصل شوند، کشش نت دوم به کشش نت اول افزوده می شود.

نگارش مکث

مدت مکث در موسیقی با نمادی به‌نام سکوت (rest) مشخص می‌شود. سکوت‌ها مکث‌هائی هستند که کششی متناظر با کشش نت‌ها دارند:

نگارش مکث

نگارش وزن

نشانه وزن نماینده وزن یک قطعه است. این نشانه در ابتدای حامل، پس از کلید و در آغاز قطعه آورده می شود (و هر گاه وزن در طی قطعه تغییر کند نیز بار دیگر ظاهر می شود). نشانه وزن از دو عدد که یکی بر بالای دیگری نوشته شده است تشکیل می یابد. عدد بالایی تعداد ضرب های هر میزان را نشان می دهد و عدد پایین نماینده نوع نتی است که هر ضرب را معین می کند (برای نمونه، 2 = یک نت سفید و 4 = یک نت سیاه). به این ترتیب، نشانه وزن 4^2 نماینگر آن است که هر میزان دارای 2 ضرب (وزن دوتایی) و هر ضرب آن یک نت سیاه است. وزن دوتایی می تواند با نشانه 2^2(یا با نمادی به صورت c) نیز نشان داده می شود. وزن چهارتایی اغلب با نشانه 4^4 (یاc ) نمایانده می شود. رایج ترین وزن سه تایی وزن 4^3 است.

“تمامی محتوا مندرج در سایت متعلق به رسانه ریتم آهنگ می باشد و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.”

درمانگاه تخصصی پوست و مو کوروش