ریتم آهنگ

بافت موسیقایی

بافت موسیقایی

طی قطعه موسیقی زمانی ممکن است ملودی بدون همراهی، گاه چندین ملودی همزمان یا ملودی یا آکوردهای همراهی کننده شنیده می شود. برای توصیف این موارد گوناگون، اصطلاح بافت موسیقایی به کار می رود.
اصطلاحی که به تعداد لایه های صوتی همزمان به نوع آن ها (ملودی یا هارمونی) و به چگونگی ارتباط آن ها با یکدیگر اشاره دارد.

بافت موسیقایی به سه دسته تقسیم می شود :

  • بافت های مونوفونیک، پلی فونیک و هوموفونیک

بافت مونوفونیک

یک خط ملودیک تنها و بدون همراهی، بافتی مونوفونیک – به معنای تک صدایی- دارد. اگر به تنهایی آواز بخوانید آواز شما نوعی موسیقی مونوفونیک خواهد بود. اجرای همزمان یک خط ملودیک توسط چند ساز یا آوازخوان، همصدایی نامیده می شود که بافت مونوفونیک حجیم تر و غنی تری پدید می آورد. نمونه ای از همصدایی آوازی که در آن آوازخوانان زن و مرد نت هایی یکسان را در اکتاوهای متفاوت می خوانند، در کر هاله لویا اثر گئورگ فریدریش هندل می آید.

بافت پلی فونیک

اجرای همزمان دویا چند خط ملودیک که اهمیت و جذابیتی کم و بیش یکسان داشته باشند بافتی را پدید می آورد که پلی فونیک –چندصدایی- نامیده می شود. پلی فونی به موسیقی بُعد می بخشد و آن را با پرسپکتیو در نقاشی مقایسه کرده اند: هر خط، سبب غنا و تعالی خط دیگر می شود.
فن تلفیق و آمیختن خطهای ملودیک همزمان برای دستیابی به آمیزه ای بامعنا و موسیقایی، کُنترپوان نامیده می شود که این اصطلاح گاه به جای بافت پلی فونیک به کار می رود.
موسیقی پلی فونیک اغلب دربردارنده تقلید است و تقلید هنگامی رخ می دهد که هب دنبال اجرای ایده ای ملودیک با یک ساز یا یک خط آوازی همان ایده بی درنگ با ساز یا خط آوازی دیگر از نو بیان شود. نمونه آوازی Row, Row, Row Your Boat مثالی ملموس از تقلید است. این آواز گروهی نمونه ای از راند است؛ آوازی که در آن چندین آواز خوان یک ملودی را می خوانند، اما هر کدام در زمانی متفاوت با دیگری ملودی را آغاز می کنند.

بافت هوموفونیک

هنگامی که یک ملودی اصلی را می شنویم که با آکوردهایی همراهی می شود، بافت موسیقی هوموفونیک است. در بافت هوموفونیک، توجه شنونده بر ملودی متمرکز می شود، ملودیی که به وسیله صداهایی با جذابیت کمتر تقویت و زنگ آمیزی می شود. یک قطعه کرال (ویژه گروه کُر) نمونه ای دیگر از هوموفونی است. ملودی اصلی اغلب توسط خط‌های آوازی زیرتر اجرا می شود و در این هنگام دیگر خط‌های آوازی که خط‌های ملودیک بم‌تری دارند و کمتر شاخص هستند با ملودی اصلی می آمیزند و آن را هارمونیزه می کنند.
دگرگونی بافت
آهنگساز می تواند با استفاده از بافت های دگرگون شونده در اثر خود، تنوع و تضاد بیافریند.

“تمامی محتوا مندرج در سایت متعلق به رسانه ریتم آهنگ می باشد و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.”

درمانگاه تخصصی پوست و مو کوروش