ریتم آهنگ

وزن در موسیقی

وزن در موسیقی

وزن به موسیقی جان می دهد و موسیقی موزون سبب برانگیختگی احساس و مولد هیجان می شود. وزن موسیقایی به معنی تعادل بین شدت و ضعف صداها (سنگینی و سبکی اصوات) می باشد و عبارت است از تقسیم صداها به زمان هایی که از نظر مقدار محدود باشند.
وزن واحدهای کوچک موسیقی ریتمیک است که امروزه آن را میزان می نامند و در واحدهای کوچیکتر نیز ضرب گفته می شود. هر چیز را می توان اندازه گیری کرد، واحد صدا فرکانس است و در واحد اندازه گیری بر اساس زمان در موسیقی وزن موسیقیایی است.
وزن به دو نوع تقسیم شده است: 1- وزن متریک 2- وزن غیرمتریک
وزن متریک : به وزن های ساده و ترکیبی و وزن های کسر میزان دار می گویند که هر واحدی از موسیقی با واحد دیگر (میزان) از نظر زمان برابر و دارای کشش مساوی با فرض تواتر نتهای مختلف است.
وزن غیرمتریک: آوازها و غزلیات و موسیقی بدون ریتم می باشد.

وزن های موسیقی :

ساده ترین وزن وزن 2 ضربی می باشد که مادر تمام ضربها و ریتمها می باشد. در موسیقی وزن 1 ضربی نداریم ساده ترین و ابتدایی ترین وزن همان 2 ضربی می باشد .
و در موسیقی وزن ها به گروهای 2 و 3 و 4 ضربی تقسیم میشوند که هر کدام از آنها شامل ساده، ترکیبی و وزنهای دیگر نیز مفرد صورت وجود دارن 5 و 7 و 9 وکه وزنهای لنگ و یا ترکیبی که بحث خواهیم کرد .
در قدیم ایام برای وزن گیری و ریتم گیری از ضرب پا استفاده می کردند که امروزه هم متداول می باشد.

وزن های ساده :

اگر ما اعداد 1.2.3.4 را با فاصله از هم بنویسیم و به هر کدام به ترتیب مخرج 1.2.3.4.8.16 بدیم داریم 1/1 .2/1 .3/1./4/1 و در مخرج 2 داریم 1/2 و2/2/ و3/2 و 4/2 و در مخرج4 داریم 1/4 و 2/4 و 3/4 و 4/4 و در مخرج 8 داریم 1/8 و 2/8 و 3/8 و 4/8 و در مخرج 16 تایی داریم 1/16 و 2/16 و 3/16 و 4/16
با دقت در ضربان منظم نبض و قلب می توان به وجود وزن پی برد. همانطور که در طبیعت وزن های مختلف است (مثلا وزن دویدن و راه رفتن اسب متفاوت است) در موسیقی هم وزن های مختلف به وجود آمده چنانچه ضرب یک «رنگ» با وزن یک «مارش» متفاوت است. به همین جهت انسان وزن را از طبیعت تقلید کرده ولی هنرمندان به تدریج آن را کامل کرده وزن های مختلف در موسیقی خلق کردند.‏

“تمامی محتوا مندرج در سایت متعلق به رسانه ریتم آهنگ می باشد و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.”

درمانگاه تخصصی پوست و مو کوروش