ریتم آهنگ

ریتم در موسیقی

ریتم در موسیقی

ریتم جوهر حیاتی موسیقی را تشکیل می دهد و از اجزای تشکیل دهنده آن است. موسیقی یك هنر شنیداری است و شنوایی هم وابستگی زیادی به زمان دارد. شما فقط هنگام اجرای زنده و یا پخش غیر زنده می‌توانید آهنگی را بشنوید. پس از پایان پخش یا اجرای زنده دیگر چیزی برای شنیدن وجود ندارد و از این جهت زمان در موسیقی بسیار مهم است. در واقع ارزش اصلی در هنر موسیقی نظم موجود در آهنگ است و این نظم چیزی نیست مگر قدرت حفظ تقیسمات زمانی. به عبارتی دیگر هر قطعه موسیقی قبل از هر اقدامی احتیاج به یك افسار دارد تا به وسیله آن بتوان نظم آهنگ را حفظ و از پراكندگی جلوگیری كرد. در حوزه موسیقی به این افسار و اهرم كنترل، ریتم یا وزن می‌گویند.
ریتم در موسیقی مانند یك ناظم دقیق و سختگیر عمل می کند؛ به این صورت كه برای هر یک از نت‌های آهنگ، زمان تعیین می‌كند تا در همان زمان تعیین شده و اندازه خاص خود اجرا شوند و به صدا درآیند.
برای اینکه بتوانیم در ریتم تغییراتی به وجود بیاوریم باید از نت های هفتگانه استفاده کنیم :

 • 1- نت گرد
 • 2- نت سفید
 • 3- نت سیاه
 • 4- نت چنگ
 • 5- نت دولاچنگ
 • 6- نت سه‌لاچنگ
 • 7- نت چهارلاچنگ
نت های هفتگانه در موسیقی

اختلاف ریتم ها از قوت ضرب ها در نواختن آنها ناشی می شود و می توان گفت ریتم در موسیقی از یک کسر تشکیل می شود که قابل ساده کردن نیست.

انواع ریتم ها :

 • 1- ریتم ساده :
 • دو ضربی: 1/2، 3/2، 4/2، 8/2
 • سه ضربی: 1/3، 2/3، 4/3، 8/3
 • چهار ضربی: 1/4، 2/4، 3/4، 8/4
 • 2- ریتم ترکیبی: از ضرب ریتم ساده در کسر (2/3)، ریتم ترکیبی به دست می آید:
 • - در ریتم های دو ضربی، ضرب اول قوی و ضرب دوم ضعیف است.
 • - در ریتم های سه ضربی، ضرب اول قوی و ضرب های دوم و سوم ضعیف است.
 • - در ریتم های چهارضربی، ضرب اول خیلی وقی، ضرب دوم ضعیف، ضرب سوم قوی و ضرب چهارم ضعیف است.

برای شناسایی ریتم ها ابتدا باید ارزش زمانی نت ها را بر پایه نت واحد (نت گرد) به دست آورید.

“تمامی محتوا مندرج در سایت متعلق به رسانه ریتم آهنگ می باشد و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.”

درمانگاه تخصصی پوست و مو کوروش