ریتم آهنگ

دیرند (کشش زمانی)

دیرند (کشش زمانی)

دیرند به زبان فارسی و به معنی کشش زمانی یا ارزش زمانی نُت های موسیقی می باشد. به عبارتی دیگر مقدار زمانی را که هر صدای موسیقیایی ادامه می یابد دیرند می گویند.
دیرندهای متفاوت صدا را در موسیقی با شکل های خاص مشخص می کنند که به آن ها «شکل نت ها» گفته می شود.

نت نام ارزش ارزش نقطه دار ارزش دو نقطه ارزش سه نقطه
نت گرد گرد semibreve 1 1/2 + 1 1/4 + 1/2 + 1 1/8 + 1/4 + 1/2 + 1
نت سفید سفید minim 1/2 1/4 + 1/2 1/8 + 1/4 + 1/2 1/16 + 1/8 + 1/4 + 1/2
نت سیاه سیاه crotchet 1/4 1/8 + 1/4 1/16 + 1/8 + 1/4 1/32 + 1/16 + 1/8 + 1/4
نت چنگ چنگ quaver 1/8 1/16 + 1/8 1/32 + 1/16 + 1/8 1/64 + 1/32 + 1/16 + 1/8
نت دولا چنگ دولا چنگ semiquaver 1/16 1/32 + 1/16 1/64 + 1/32 + 1/16 1/128 + 1/64 + 1/32 + 1/16
نت سه لا چنگ سه لاچنگ demisemiquaver 1/32 1/64 + 1/32 1/128 + 1/64 + 1/32 1/256 + 1/128 + 1/64 + 1/32

به عنوان نمونه، نت سیاه را در شکل زیر مشاهده می کنید. دیرند نت سیاه یک چهارم نت گرد است و در نتیجه یک دوم (نصف) نت سفید می باشد.

نت سیاه

نت گرد بزرگترین نت از نظر زمان اجرا است. به عنوان نمونه اگر در یک قطعه موسیقی اجرای نت گرد 20 ثانیه طول بکشد، زمان اجرای نت سفید باید 10 ثانیه، نت سیاه 5 ثانیه و نت چنگ 5/2 ثانیه طول بکشد.

نقطه و دو نقطه :
نقطه: هرگاه سمت راست یک نت، علامت نقطه قرار گیرد نصف دیرند آن نت به آن اضافه می شود و در واقع دیرند آن نت یک و نیم برابر می شود.
دونقطه: هرگاه سمت راست نتی دو نقطه قرار گیرد. نقطه اول نصف و نقطه دوم یک چهارم به دیرند نت اصلی می افزاید.

نقطه و دو نقطه در نت موسیقی

تاکید در موسیقی
نت های موجود در یک قطعه موسیقی همه دارای اهمیت یکسانی نیستند. شاید نتی نسبت به نت های دیگر دیرند طولانی تری داشته باشد و یا ارتفاع آن با بقیه نت ها تفاوت داشته باشد. اما مهمترین چیزی که باعث می شود اهمیت یک نت زیاد یا کم باشد تاکید است. تاکید وقتی به وجود می آید که یک نت را نسبت به بقیه قوی تر اجرا کنیم.
با دستتان روی میز شروع کنید به زدن ضرب های مساوی. حالا سعی کنید یک ضربه را قوی و دوتای بعدی را ضعیف بزنید که به این صورت در می آید:
قوی - ضعیف - ضعیف – قوی – ضعیف – ضعیف – قوی – ضعیف

تقسیمات مساوی زمان در موسیقی

هر اثر موسیقی را می توانیم از نظر زمان به چند نوع تقسیم بندی مساوی تقسیم کنیم که با آن ها از کوچک به بزرگ آشنا می شویم: ضرب . میزان . جمله

  • 1- ضرب : کوچکترین واحد تقسیم بندی مساوی در موسیقی ضرب می باشد. وقتی یک قطعه موسیقی را گوش می دهیم و با آن دست می زنیم دست های ما در فواصل زمانی مساوی به هم می خورند. لحظاتی که دست های ما به هم می خورند دقیقا برابر است با ضرب های ان قطعه. و دیرند (زمان کشش) هر ضرب نیز برابر است با زمانی که طول می کشد تا ضرب بعدی آغاز شود.
  • 2- میزان : یکی دیگر از تقسیم های مساوی زمان که هنگام شنیدن یک قطعه به گوش می خورد میزان نام دارد. هر میزان متشکل از دو ضرب یا بیشتر از دو ضرب است در واقع میزان ها بزرگ تر از ضرب هستند و از چند ضرب تشکیل می شوند در میزان ها معمولا ضرب اول ضربی قوی است.

خط میزان در موسیقی

خطی است عمودی که میزان های یک قطعه موسیقی را از هم جدا می کند. در شکل زیر چگونگی رسم خط میزان را در حامل مشاهده می کنید.

خط میزان در موسیقی

“تمامی محتوا مندرج در سایت متعلق به رسانه ریتم آهنگ می باشد و هرگونه کپی برداری با ذکر منبع بلامانع است.”

درمانگاه تخصصی پوست و مو کوروش